Programe de finanțare

GRANTURI EUROPENE PENTRU IMM-URI

OUG nr. 199/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile

Detalii
Prezentare

Prin OUG nr. 130/2020 – Granturi europene pentru IMM-uri se acordă ajutoare din fonduri europene în valoare totală de un miliard de euro persoanelor fizice autorizate, microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii afectate de pandemia de COVID-19.

Prin programul ELECTRIC UP se asigură finanțarea IMM-urilor și a persoanelor juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una dintre activitățile corespunzătoare domeniului HORECA, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

ELECTRIC UP

Ordinul MEEMA nr. 3.402/2020 privind aprobarea Ghidului de finanțare „ELECTRIC UP”

Detalii
Prezentare

IMM LEASING de echipamente și utilaje

OMFP nr. 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis pentru programul „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

Detalii
Prezentare

Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați.
Programul susține accesul IMM la finanțări destinate achiziționării de bunuri mobile noi sau second-hand și asigură fluxurile financiare necesare prin operațiuni specifice de sell-and-lease-back.

IMM INVEST ROMÂNIA este destinat susținerii mediului antreprenorial, facilitând accesul IMM-urilor la finanțare, pentru asigurarea lichidităților necesare în vederea continuării activității economice, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice.

IMM INVEST România

OMFP nr. 2.803/2020 pentru modificarea și completarea OMFP nr. 1.886/2020 (referitor la mecanismul financiar de transfer al sumelor pentru susținerea IMM-urilor)

Detalii
Prezentare

IMM FACTOR

OUG nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial

Detalii
Prezentare

IMM Factor susține accesul la finanțare al IMM-urilor, prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate pe termen scurt, pentru finanțarea creditului comercial.
Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru finanțările de tip factoring cu regres. Finanțările sunt acordate de băncile înscrise în program, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice.
Schema de garantare a creditului comercial va putea fi accesată până la 30 iunie 2021.

Criteriile privind evaluarea online a planului de afaceri (grilei de punctaj) și criteriile de eligibilitate au fost modificate. Sunt redefinite întreprinderile beneficiare ale programului.

Start-up Nation

Legea nr. 218/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii

Detalii
Prezentare