„În congresul cel d’intâiu ținut în București de absolvenții Școalelor superioare de comerț, cu prilejul jubileului Domniei de 40 de ani a Marelui Rege Carol, s’a manifestat dorința ca acești prețioși colaboratori ai conducătorilor afacerilor de Bancă, Comerț și Industrie să și aibă: Un Corp al lor constituit cu o revistă proprie. Un cerc de studii comerciale și contabile. Grație perseverenței noastre și bunei voințe a celor ce ne-au cunoscut și apreciat, ne-a fost îngăduit să vedem înfăptuindu-se cele trei aspirațiuni ale primilor luptători dintre colegii noștri. Odată realizate aceste năzuințe, atârnă de noi ca prin hărnicie, devotament și demnitate să le menținem și să le dezvoltăm. Va fi aceasta o sarcină mai grea, poate, decât aceea de a le dobândi. Am însă încrederea desăvârșită că fie care, din locul său, cât de sus sau cât de jos așezat, va ști să corespundă așteptărilor și încrederei puse în noi, și că în fie care există dorință și voință de prosperare, nu numai în ce privește persoana și interesele sale, dar și acelea ale instituției în care și-a închinat munca”.

Alocuțiunea Decanului Corpului, Nicolae Butculescu, la Primul congres al profesiei contabile (27-28 mai 1923)

Astăzi, la o sută de ani de la înființarea organismului profesional care reprezintă și gestionează profesia contabilă din România, într-o lume în care schimbarea joacă un rol esențial pentru a rămâne relevanți în noua paradigmă socio-economică, experții contabili și contabilii autorizați își consolidează poziția de consilieri de încredere ai antreprenorilor. Viziunea noastră este să contribuim la „crearea” antreprenorului pregătit pentru viitor, plecând, bineînțeles, de la contabilul pregătit pentru viitor.

Oferind consultanță strategică pentru mediul de afaceri, în interes public, profesioniștii contabili sunt esențiali pentru asigurarea rezilienței economiei naționale. În acest context, suntem conștienți de faptul că rolul și abilitățile profesioniștilor contabili trebuie să evolueze ca răspuns la cerințele mediului de business și acționăm în consecință. Trebuie să corespundem așteptărilor și încrederii acordate de mediul de afaceri, de societate. Astăzi, mâine, la fel ca în urmă cu 100 de ani.

Președinte

Vicepreședinți

Membri

La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili! La mulți ani, CECCAR!

Consiliul superior al CECCAR

Citiți mesajul integral

Astăzi, la o sută de ani de la înființarea organismului profesional care reprezintă și gestionează profesia contabilă din România, într-o lume în care schimbarea joacă un rol esențial pentru a rămâne relevanți în noua paradigmă socio-economică, experții contabili și contabilii autorizați își consolidează poziția de consilieri de încredere ai antreprenorilor. Viziunea noastră este să contribuim la „crearea” antreprenorului pregătit pentru viitor, plecând, bineînțeles, de la contabilul pregătit pentru viitor.

Oferind consultanță strategică pentru mediul de afaceri, în interes public, profesioniștii contabili sunt esențiali pentru asigurarea rezilienței economiei naționale. În acest context, suntem conștienți de faptul că rolul și abilitățile profesioniștilor contabili trebuie să evolueze ca răspuns la cerințele mediului de business și acționăm în consecință. Trebuie să corespundem așteptărilor și încrederii acordate de mediul de afaceri, de societate. Astăzi, mâine, la fel ca în urmă cu 100 de ani.

Președinte

Vicepreședinți

Membri

La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili! La mulți ani, CECCAR!

Consiliul superior al CECCAR

Citiți mesajul integral

„Profesia contabilă și-a demonstrat necesitatea și utilitatea încă de la momentul reglementării sale, în 1921, prin Decret Regal semnat de Regele Ferdinand I, până în prezent. Performanța managerilor tuturor entităților este dependentă de informația contabilă, pe baza căreia se exercită planificarea, controlul și luarea deciziilor. Contabilitatea este știința responsabilă în identificarea, colectarea, măsurarea, analiza, prelucrarea, interpretarea și comunicarea informațiilor utilizate de conducerea unei entități pentru atingerea obiectivelor de bază ale acesteia. Profesioniștii contabili au dat mereu dovadă de responsabilitate, competență, moralitate, probitate și demnitate în efectuarea lucrărilor specifice acestei frumoase profesii.

La un secol de la înființarea organismului nostru profesional, le urez membrilor «La mulți ani!» și succes în activitate!”

Gheorghe Ștef, președintele Consiliului Filialei CECCAR Alba

„Dragi colegi,

A XVII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român coincide în acest an cu împlinirea unui secol de la înființarea organismului nostru profesional, în anul 1921.

Este un moment de mare bucurie pentru toți membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, un moment semnificativ, de referință în evoluția profesiei contabile din țara noastră.

Noi, profesioniștii contabili din Arad, le urăm în acest moment aniversar tuturor colegilor din țară un sincer și călduros «La mulți ani!», multă sănătate, succes în activitate și numai bucurii!”

Prof. univ. dr. Mateș Dorel, președintele Consiliului Filialei CECCAR Arad

„La 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a emis decretul de aprobare a Legii pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România, ca organism profesional independent.

Anul acesta, la 13 iulie, marcăm împreună un secol de la reglementarea profesiei noastre și sărbătorim centenarul organismului profesional CECCAR, aflându-ne într-o zi istorică.

Aruncând o privire spre clepsidra timpului, ne încearcă pe toți un puternic sentiment de mândrie și încărcătură emoțională, regăsindu-ne parte din marea «familie» a CECCAR,  puternică, unită și performantă.

Îmi doresc ca, împreună cu dumneavoastră, să începem să scriem, de astăzi, istoria secolului viitor pentru profesia contabilă în «România de mâine».”

Daniel Matei, președintele Consiliului Filialei CECCAR Argeș

„100 de ani de istorie a CECCAR sunt un prilej de a privi spre viitor cu satisfacție și mândrie. Sunt 100 de ani de unitate, solidaritate și responsabilitate, în care CECCAR a jucat un rol activ în interesul public, în progresul României. Îmi doresc ca și în următoarea sută de ani CECCAR să rămână același corp profesional
de elită, de care membrii să fie mândri.

Suntem conștienți că purtăm pe umeri responsabilitatea continuării eforturilor depuse de bravii noștri predecesori și că avem datoria de a păstra cu demnitate și de a transmite generațiilor următoare valorile morale care au caracterizat dintotdeauna activitatea profesioniștilor contabili.

La mulți ani, dragi colegi! La mulți ani, CECCAR!”

Radu Mihai Faghiean, președintele Consiliului Filialei CECCAR Bacău

„Împlinirea misiunii de președinte al Consiliului Filialei CECCAR Bihor o realizez prin construirea unei strânse legături cu toți colegii mei, colaborarea profesională pentru promovarea profesiei, grija pentru provocările cu care se confruntă membrii noștri, implicare în tot ceea ce poate fi de folos profesiei contabile. Toți ne dorim prosperitate și recunoaștere profesională și pentru aceasta avem nevoie de unitate. Acta non verba! Acesta este țelul meu!

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în activitatea filialei, care au venit cu propuneri și soluții pentru dezvoltarea profesiei noastre.
Forța profesiei noastre să crească și să dăinuiască! La mulți ani prosperi și fericiți, dragi colegi! Sunt mândră și onorată că pot reprezenta interesele membrilor CECCAR Bihor în acest moment aniversar, centenarul profesiei contabile!”

Renate Popescu, președintele Consiliului Filialei CECCAR Bihor

„La ceas aniversar, îmi doresc și vă doresc, dragi colegi, 100×100 de succese în tot ceea ce întreprindeți, visuri împlinite și multă sănătate! Fie și numai pentru faptul că aparținem unei profesii care astăzi împlinește un secol de la reglementare în țara noastră, trebuie să lăsăm modestia la o parte și să ieșim în față deoarece CONTăm! Contabilitatea este o profesie sănătoasă care ne ține mintea trează.

La mulți ani, oameni faini, profesioniști contabili!”

Paraschiva Sigartău, președintele Consiliului Filialei CECCAR Bistrița-Năsăud

„CECCAR, 100 de ani! La 13 iulie 2021, valorile trecutului se întâlnesc cu prezentul, iar organizația profesioniștilor contabili aniversează, sub sigla CECCAR de astăzi, o bogată, frumoasă și meritorie pagină de istorie, de profesie liberală, închinată deservirii interesului public, al cetățeanului. Sentimentul de siguranță pe care profesionistul contabil de astăzi, membru CECCAR, îl oferă mediului de afaceri în managementul businessului și pe care, în ultimă instanță, îl inspiră comunității, ca «sanitar al economiei», constituie chintesența activității, rolului și misiunii acestuia în angrenajul vieții economice și sociale.

Statutul de parteneri de bază pentru contribuabili și, în egală măsură, pentru autorități, dobândit de-a lungul timpului prin muncă, perseverență, etică și competență profesională, conferă Corpului și membrilor săi statutul de consultanți avizați în luarea deciziilor cu impact economic și financiar, la nivel individual, micro și macroeconomic.

La mulți ani, profesioniști contabili! La mulți ani, CECCAR!”

Viorel Alexandru, președintele Consiliului Filialei CECCAR Botoșani

„Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, unul dintre cele mai vechi organisme profesionale din țara noastră, împlinește anul acesta, la 13 iulie, 100 de ani de la înființare. Este un moment aniversar, cu semnificații deosebite, deoarece îi celebrăm pe cei care au dat dovadă în permanență de profesionalism, devotament, seriozitate și s-au implicat necondiționat la formarea și consolidarea Corpului, creionând, astfel, imaginea pozitivă a profesiei contabile.

Încă de la înființare, membrii Corpului nostru profesional au jucat un rol foarte important în dezvoltarea profesiei contabile, atât pe plan intern, cât și la nivel
internațional. Sunt realități de care ar trebui să fim mândri. Un exemplu în acest sens este adoptarea propunerii delegaților români, cu prilejul primului Congres Internațional de Contabilitate, desfășurat în anul 1926, la Bruxelles, referitoare la necesitatea armonizării și standardizării contabilității la nivel internațional.

Le urez un călduros «La mulți ani!» tuturor profesioniștilor contabili! Vă doresc noi realizări pe plan profesional și personal, curaj, încredere în forțele proprii și să vă împliniți toate aspirațiile!”

Nicolae Băjan, președintele Consiliului Filialei CECCAR Brașov

„Profesioniștii contabili din Brăila sărbătoresc, alături de colegii din întreaga țară, 100 de ani de la înființarea Corpului profesional. Încercări de constituire a unui Corp de experți contabili s-au făcut chiar înainte de 1921, când s-au făcut intervenții pe lângă Camerele de Comerț din București, Galați și Brăila ca acestea să facă demersurile necesare pentru ca Ministerul de Industrie și Comerț să creeze, pe cale de regulament, un Corp al experților contabili pe lângă Camerele de Comerț. Acest demers a fost întrerupt de izbucnirea războiului.

Visul profesioniștilor contabili a devenit realitate în anul 1921, când Regele Ferdinand I, «Întregitorul de țară», a aprobat Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili. Profesioniștii contabili, uniți în visul înaintașilor, sunt parte a vieții economice și își desfășoară activitatea la standarde internaționale.

La mulți ani, CECCAR! La mulți ani, profesioniștilor contabili!”

Gheorghe Stroe, președintele Consiliului Filialei CECCAR Brăila

Ce înseamnă CECCAR?

100 de ani. 100 de ani de tradiție. 100 de ani de tradiție pentru viitor. 100 de ani de la reglementarea profesiei contabile în România.

Mândria de a fi contemporan cu centenarul profesiei contabile, o profesie nobilă, de tradiție, care a contribuit la construirea României moderne în perioada interbelică.

De la perioada interbelică la era digitală, la globalizare a fost un drum lung și în care, pe mai departe, profesionistul contabil, membru al organismului profesional CECCAR, trebuie să privească spre viitor pornind de la tradiție și de la realitățile zilelor noastre, împletind armonios dezvoltarea pe plan național cu dezvoltarea colaborărilor internaționale.

Mă înclin în fața activității profesionale și a rezultatelor obținute de membrii organismului nostru profesional.

Transmit, pe această cale, cele mai bune gânduri tuturor profesioniștilor contabili din România.

La mulți ani, dragi colegi! ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu Noi.

Și, ca de fiecare dată, nu uitați: Putere prin competență!

Al dumneavoastră, la an centenar, cu onoare și mândrie,

Aurel Andrei, președintele Consiliului Filialei CECCAR București

„La 13 iulie 1921, prin Decret Regal semnat de Regele Ferdinand I, a fost legiferată profesia contabilă în România. În cei 100 de ani care au trecut de atunci, profesia noastră a evoluat, iar noi avem obligația morală de a nu ne uita «primii pași» și nici pe cei care au deschis acest drum.

Suntem onorați de a avea privilegiul să fim activi în momentul marcării centenarului profesiei și în același timp suntem datori de a spori, prin întreaga noastră activitate, importanța și prestigiul acesteia.

La mulți ani tuturor celor care «trudesc» în acest domeniu!”

Gheorghe Pâsoi, președintele Consiliului Filialei CECCAR Buzău

„Din orașul de pe Bârzava, acolo unde, anul acesta, sărbătorim 250 de ani de industrie reșițeană, privim cu mândrie la trecutul și prezentul profesiei contabile.

La 100 de ani de pricepere și dăruire, în care oamenii și faptele lor au trecut testul provocărilor timpului, astăzi, mai mult ca oricând, idealurile din 1921 trebuie transpuse într-un efort colectiv pentru a ne consolida rolul și locul în societate, împărtășind valori, emoții și deziderate comune, cu încredere și speranță în viitorul pe care noi, contabilii de astăzi, îl construim.

Cu mulțumiri celor care i-au dat viață profesiei contabile reglementate, celor care au stabilit, prin conceptul de etică, «ceea ce ar trebui să facem și ceea ce nu ar trebui să facem dacă am fi raționali, binevoitori, imparțiali, bine intenționați» (Timo Airaksinen), mă simt onorată să fac parte din această profesie și mai cu seamă să fac parte din echipa CECCAR la ceas aniversar. La mulți ani!”

Mihaela Azap, președintele Consiliului Filialei CECCAR Caraș-Severin

„Marcarea a 100 de ani de la înființare de către organismul profesional înseamnă recunoașterea de care se bucură organizația noastră, rolul esențial pe care îl au profesia și profesionistul contabil în societate, în economia națională.

Mă mândresc că fac parte din acest organism profesional, din această echipă unită și frumoasă care este CECCAR! La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili! La mulți ani, CECCAR!”

Cornel Nicolescu, președintele Consiliului Filialei CECCAR Călărași

„Dragi colegi, stimați colaboratori și parteneri ai profesiei noastre, ziua de 13 iulie 2021 este un moment aniversar special deoarece sărbătorim un veac de la reglementarea profesiei contabile în România, reprezentată de CECCAR. La acest moment de sărbătoare putem să afirmăm că suntem un actor important în desăvârșirea interesului public.

CECCAR este unul dintre cele mai vechi și mai mari organisme profesionale din România și deține unul dintre cele mai importante roluri în viața economică. Prin aplicarea principiilor și valorilor sale, CECCAR se evidențiază prin profesionalism, încredere și respect. La acest moment festiv, noi, toți cei care suntem parte a acestei profesii, trăim cu intensitate maximă emoția, bucuria, dar și responsabilitatea pentru munca pe care o desfășurăm.

Doresc să le mulțumesc celor care s-au implicat, de-a lungul timpului, pentru creșterea și dezvoltarea profesiei și tuturor colegilor care, cu devotament, cu dragoste față de profesie, contribuie la consolidarea rolului și importanței acesteia în societate.”

Conf. univ. dr. Adrian Groșanu, președintele Consiliului Filialei CECCAR Cluj

„Sunt bucuros și foarte onorat să fac parte dintr-o organizație profesională atât de importantă pentru societate, ale cărei valori sunt profesionalismul, competența, seriozitatea și responsabilitatea. Aplicând aceste principii, profesioniștii contabili și-au clădit un statut binemeritat, prin reinventarea, prin actualizarea permanentă, răspunzând provocărilor timpurilor, astfel încât experții contabili și contabilii autorizați sărbătoresc, anul acesta, centenarul profesiei reglementate în România.

La ceas aniversar, îi felicit pe membrii Corpului, dorindu-le multă sănătate, putere de muncă și succes în toate activitățile personale și profesionale! La mulți ani, CECCAR!”

Gheorghe Ivașcu, președintele Consiliului Filialei CECCAR Constanța

„Cu prilejul Zilei Naționale a Contabilului Român doresc să-i felicit pe toți colegii de breaslă. Îmi exprim recunoștința față de toți profesioniștii contabili pentru efortul pe care l-au depus și îl depun în fiecare zi pentru ca profesia contabilă să fie una apreciată de toate comunitățile profesionale din țară și din străinătate. În acest moment, în care sărbătorim 100 de ani de la reglementarea profesiei contabile în România, trebuie să fim mândri că practicăm o profesie cu tradiție, pe cât de complexă, pe atât de frumoasă, plină de provocări, dar și de recunoștință de la toți cei pe care îi ajutăm prin munca noastră.

La mulți ani, dragi colegi! La mulți ani, CECCAR!”

Mihai-Marius Andrei, președintele Consiliului Filialei CECCAR Covasna

„Sunt onorată să mă alătur tuturor celor care își îndreaptă gândurile către profesia contabilă la ceas aniversar. Tradiția dată de cei 100 de ani de la înființarea
organismului profesional, împreună cu capacitatea de a fi rezilienți și a ne reinventa, ne conferă certitudinea reușitei în viitor. Sărbătorim anul acesta rezultatele multor generații dinaintea noastră. Să o facem privind încrezători spre viitor, lăsând moștenire generațiilor viitoare o reputație impecabilă, un spirit proactiv, capacitatea de a face față provocărilor, ambiția de a fi cei mai buni, de a crea valoare, de a CONTA!

La mulți ani, buni și prosperi!”

Gabriela Anghel, președintele Consiliului Filialei CECCAR Dâmbovița

„13 iulie 2021 înseamnă un secol de la reglementarea profesiei contabile din România. Sunt onorat și, totodată, mândru că sunt martor la aceste momente care, pe lângă emoția puternică pe care o stârnesc, pun în lumină tradiția și continuitatea de care a dat dovadă profesia contabilă în toată această perioadă. Astfel de sentimente sunt amplificate și de faptul că centenarul ne găsește uniți și mai puternici ca oricând în cadrul CECCAR, recunoscut ca fiind unul dintre cele mai puternice organisme profesionale din regiunea de sud-est a Europei.

În acest moment de legitimă mândrie le urez «La mulți ani!» tuturor celor care practică această profesie și îmi îndrept gândurile de mulțumire către toți cei care au asigurat puterea și resursele necesare pentru dezvoltarea contabilității, a profesiei contabile în România.”

Conf. univ. dr. Cristian Drăgan, președintele Consiliului Filialei CECCAR Dolj

„Percepția externă a contabilității și a profesioniștilor contabili este importantă într-un context social mai larg. A fi profesionist contabil presupune să proiectăm o imagine de încredere și respectabilitate și să oferim certitudini, expertiză și perspective prin modul nostru de manifestare, prin noi înșine, ca profesioniști contabili, încercând a ne diferenția prin calitatea serviciilor noastre. Percepțiile din cadrul comunității mai largi, educația, expertiza și etica profesioniștilor contabili contează. În consecință, nu este deloc surprinzător faptul că activitatea organismului nostru profesional este dedicată consolidării încrederii publicului în serviciile oferite de profesioniștii contabili, implicit în profesie.

La ceas aniversar, încurajăm și onorăm profesioniștii contabili, care se străduiesc să absoarbă și să se ocupe, în mod eficient, de noi reglementări privind contabilitatea, fiscalitatea, guvernanța corporativă, înlăturând stereotipurile existente cu privire la rolul contabilității și al profesionistului contabil.”

Elena-Ecaterina Chivu, președintele Consiliului Filialei CECCAR Galați

„Centenarul CECCAR reprezintă în fapt celebrarea profesiei contabile din România, a profesioniștilor contabili care, prin eforturile comune, au reușit să impună o exigență și un profesionalism specifice. În fața provocărilor socio-economice și informatice, profesionistul contabil a reușit să se adapteze și să îndeplinească, cu dăruire și pricepere, exigențele impuse de specificul profesiei.

Sărbătorirea a 100 de ani de la reglementarea profesiei contabile în România trezește un sentiment de mândrie pentru că facem parte dintr-o organizație profesională care, prin activitatea membrilor săi, a arătat unitate și profesionalism.

La mulți ani, CECCAR! La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili!”

Florin Ghinea, președintele Consiliului Filialei CECCAR Giurgiu

Dragi colegi,

Mă adresez acum, la împlinirea unui secol de la reglementarea profesiei contabile, tuturor colegilor. Am marea onoare de a fi președintele Consiliului Filialei Gorj a CECCAR acum, în anul sărbătoririi a 100 de ani de la reglementarea profesiei contabile în România.

Profesia contabilă nu este ușoară. Are în spate ani de studii și pregătire, zeci și poate sute de examene și este un exemplu de profesionalism, corectitudine și consecvență. Profesioniștii contabili contribuie zi de zi la sprijinirea și dezvoltarea afacerilor, investitorilor. Fără contribuția profesioniștilor contabili, afacerile nu ar exista.

Contabilul „cu mânecuțele suflecate” nu mai există. Contabilul prezentului și viitorului este adaptat erei digitale, este bine pregătit profesional, atât economic, cât și în discipline complementare. Informațiile circulă cu tot mai mare viteză, iar contabilul a păstrat ritmul mereu. Viitorul este, pentru profesia contabilă, o continuă provocare, dar prin pregătirea noastră continuă vom reuși să fim un sprijin pentru mediul de afaceri, așa că, în încheiere, spunem cu mândrie: ContaȚi pe Noi.

ContaȚi, cu Noi. De o sută de ani!

La mulți ani, dragi colegi!”

Maria-Mariana Somnea, președintele Consiliului Filialei CECCAR Gorj

„Generația noastră are onoarea și menirea de a marca un secol de apreciere a profesiei și a activității profesioniștilor, de la momentul reglementării profesiei
contabile în România. Recunoașterea profesioniștilor contabili, implicit a organismului profesional, s-a realizat printr-o pregătire și formare continuă remarcabilă în acest domeniu. Am convingerea că generațiile viitoare de profesioniști vor continua să adapteze profesia, să-și adapteze activitatea la provocările și oportunitățile unei lumi deschise la cunoaștere și informare, alături de autorități și instituții de reglementare, mediul de afaceri, alți parteneri.

Le mulțumesc tuturor profesioniștilor contabili de azi!

Respect și recunoștință celor care au fost și celor care sunt.”

Mihaly Gencsi, președintele Consiliului Filialei CECCAR Harghita