„În congresul cel d’intâiu ținut în București de absolvenții Școalelor superioare de comerț, cu prilejul jubileului Domniei de 40 de ani a Marelui Rege Carol, s’a manifestat dorința ca acești prețioși colaboratori ai conducătorilor afacerilor de Bancă, Comerț și Industrie să și aibă: Un Corp al lor constituit cu o revistă proprie. Un cerc de studii comerciale și contabile. Grație perseverenței noastre și bunei voințe a celor ce ne-au cunoscut și apreciat, ne-a fost îngăduit să vedem înfăptuindu-se cele trei aspirațiuni ale primilor luptători dintre colegii noștri. Odată realizate aceste năzuințe, atârnă de noi ca prin hărnicie, devotament și demnitate să le menținem și să le dezvoltăm. Va fi aceasta o sarcină mai grea, poate, decât aceea de a le dobândi. Am însă încrederea desăvârșită că fie care, din locul său, cât de sus sau cât de jos așezat, va ști să corespundă așteptărilor și încrederei puse în noi, și că în fie care există dorință și voință de prosperare, nu numai în ce privește persoana și interesele sale, dar și acelea ale instituției în care și-a închinat munca”.

Alocuțiunea Decanului Corpului, Nicolae Butculescu, la Primul congres al profesiei contabile (27-28 mai 1923)

Astăzi, la o sută de ani de la înființarea organismului profesional care reprezintă și gestionează profesia contabilă din România, într-o lume în care schimbarea joacă un rol esențial pentru a rămâne relevanți în noua paradigmă socio-economică, experții contabili și contabilii autorizați își consolidează poziția de consilieri de încredere ai antreprenorilor. Viziunea noastră este să contribuim la „crearea” antreprenorului pregătit pentru viitor, plecând, bineînțeles, de la contabilul pregătit pentru viitor.

Oferind consultanță strategică pentru mediul de afaceri, în interes public, profesioniștii contabili sunt esențiali pentru asigurarea rezilienței economiei naționale. În acest context, suntem conștienți de faptul că rolul și abilitățile profesioniștilor contabili trebuie să evolueze ca răspuns la cerințele mediului de business și acționăm în consecință. Trebuie să corespundem așteptărilor și încrederii acordate de mediul de afaceri, de societate. Astăzi, mâine, la fel ca în urmă cu 100 de ani.

Președinte

Vicepreședinți

Membri

La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili! La mulți ani, CECCAR!

Consiliul superior al CECCAR

Citiți mesajul integral

Astăzi, la o sută de ani de la înființarea organismului profesional care reprezintă și gestionează profesia contabilă din România, într-o lume în care schimbarea joacă un rol esențial pentru a rămâne relevanți în noua paradigmă socio-economică, experții contabili și contabilii autorizați își consolidează poziția de consilieri de încredere ai antreprenorilor. Viziunea noastră este să contribuim la „crearea” antreprenorului pregătit pentru viitor, plecând, bineînțeles, de la contabilul pregătit pentru viitor.

Oferind consultanță strategică pentru mediul de afaceri, în interes public, profesioniștii contabili sunt esențiali pentru asigurarea rezilienței economiei naționale. În acest context, suntem conștienți de faptul că rolul și abilitățile profesioniștilor contabili trebuie să evolueze ca răspuns la cerințele mediului de business și acționăm în consecință. Trebuie să corespundem așteptărilor și încrederii acordate de mediul de afaceri, de societate. Astăzi, mâine, la fel ca în urmă cu 100 de ani.

Președinte

Vicepreședinți