Măsuri fiscale pe termen scurt: Sprijinirea întreprinderilor pe durata crizei COVID-19

Criza COVID-19 continuă să influențeze negativ multe sectoare de activitate cu o utilizare intensivă a forței de muncă, esențiale pentru gradul de ocupare la nivel european. Este important ca întreprinderile viabile din aceste sectoare să fie sprijinite de guvernele naționale pentru a asigura stabilitatea socială și sănătatea economică a Europei. Sistemul fiscal joacă un rol important în furnizarea acestui sprijin, care este eficient pentru guverne din punctul de vedere al costului întrucât utilizează date și sisteme existente. Documentul Accountancy Europe, Măsuri fiscale pe termen scurt: Sprijinirea întreprinderilor pe durata crizei COVID-19, prezintă măsuri atât pentru impozitarea directă, cât și cea indirectă pe care guvernele ar trebui să le ia în considerare.

Citește aici

Copyright foto: 123RF Stock Photo.

Evaluarea performanței personalului în contextul unui mediu virtual și al unui model de lucru hibrid

Ca răspuns la criza economică severă cauzată de pandemia de COVID-19, multe companii au făcut investiții imense în infrastructura tehnologică pentru a furniza bunuri și servicii rapid și eficient, fiind nevoite, de asemenea, să își schimbe modelele de afaceri. Multe dintre aceste schimbări tehnologice se prefigurau de ceva vreme, însă unele s-au produs mai repede decât ne așteptam. Implementarea muncii la domiciliu la nivelul multor sectoare de activitate prezintă două aspecte importante: cum se desfășoară evaluarea personalului într-un mediu virtual și, pe măsură ce întrunirile fizice vor deveni din nou sigure, cum se aplică un model de lucru hibrid.

Citește aici

Copyright foto: 123RF Stock Photo.

Aplicarea scepticismului profesional în mediul de lucru de la distanță

Pandemia de COVID-19 și impactul acesteia asupra modului în care ne desfășurăm activitatea subliniază importanța aplicării scepticismului profesional în legătură cu provocările practice privitoare la audit într-un mediu de lucru de la distanță. Într-un podcast recent publicat de CPA Canada, Karen Higgins, partener de audit și asigurări la Deloitte Canada, împărtășește din experiența sa cu privire la aplicarea scepticismului profesional într-un audit de la distanță desfășurat în contextul incert actual.

Citește aici

Copyright foto: 123RF Stock Photo.

Productivitatea în și dincolo de 2021: 5 piloni pentru o forță de muncă mai bine pregătită

Pandemia de COVID-19 a afectat sever domeniul serviciilor financiare, accentuând provocările deja existente legate de productivitate. Multe întreprinderi au înregistrat un raport cost-venituri nesustenabil, iar dacă acestea nu acționează, se vor confrunta cu amenințări critice la adresa capacității de a-și continua activitatea. Dar pandemia a generat, de asemenea, și oportunități. Unele dintre ele sunt evidențiate de închiderea sediilor și birourilor fizice din motive legate de siguranța sanitară, ușurința cu care consumatorii s-au orientat către canalele digitale și aspectele pozitive ale muncii de la distanță. În acest context, îmbunătățirea aptitudinilor digitale ale forței de muncă este unul dintre factorii-cheie pentru productivitatea unei întreprinderi.

Citește aici

Copyright foto: 123RF Stock Photo.

3 principii pentru a consolida încrederea în latura digitală a lanțurilor de aprovizionare

Transformarea digitală a deschis calea către un nou mod de viață și de lucru. Analizele aprofundate ale performanței și noile niveluri de conectivitate permit întreprinderilor să culeagă roadele tehnologiilor inovatoare, lumea devenind astfel mai rapidă, mai flexibilă și mai eficientă. Această schimbare creează un ecosistem global, unde partea fizică și cea digitală sunt din ce în ce mai conectate, de la infrastructura esențială până la oameni și informații. Pe de altă parte, transformarea și evoluția mediului digital aduc și o creștere a amenințărilor cibernetice, inclusiv în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare. În consecință, pentru a proteja sistemele care stau la baza lanțurilor de aprovizionare, este nevoie de o abordare bazată pe risc.

Citește aici

Copyright foto: 123RF Stock Photo.

Nu există capital fără capitalul uman

Într-un nou podcast, Accountancy Europe tratează tema sănătății mintale la locul de muncă, în contextul pandemiei de COVID-19 și al muncii de la distanță, care a devenit principala modalitate de desfășurare a activității începând cu primele luni ale anului 2020. În cadrul podcastului este invitat Vic Petri, CEO și fondator al Perfomance Innovations și fost partener la PwC, pentru a discuta despre modul în care pot fi menținute motivația și spiritul de inițiativă ale angajaților, despre gestionarea provocărilor legate de sănătatea mintală apărute în urma pandemiei, precum și despre faptul că profesia contabilă trebuie să accepte schimbarea pentru a se putea pregăti pentru viitor.

Citește aici

Copyright foto: 123RF Stock Photo.

Se vor întoarce guvernele la practicile din trecut sau vor cultiva un viitor caracterizat de digitalizare?

Sectorul public a adoptat rapid tehnologiile digitale în timpul pandemiei de COVID-19 pentru a putea oferi un răspuns prompt și eficient cu privire la efectele acesteia. Dar, în ciuda tuturor progreselor înregistrate în această perioadă, guvernele mai au multe etape de parcurs pentru a satisface așteptările cetățenilor cu privire la furnizarea de servicii digitalizate. Pentru aceasta, este nevoie de o acțiune concertată din partea administrațiilor centrale, a agențiilor individuale și a autorităților locale, precum și a ecosistemului social extins. Articolul semnat de Arnauld Bertrand și Julie McQueen, specialiști Ernst&Young, redă o serie de considerente și acțiuni-cheie care vin în sprijinul guvernelor în procesul de redefinire a viitorului bazat pe digitalizare.

Citește aici

Copyright foto: 123RF Stock Photo.

Evaluări ale capacității de continuare a activității în situații de criză

Pandemia de COVID-19 continuă să afecteze întreaga lume. Unele companii și-au încetat activitatea sau și-au redus operațiunile în această perioadă, ceea ce pune la îndoială capacitatea acestora de a-și continua activitatea. Atunci când întocmește situațiile financiare, conducerea unei companii trebuie să evalueze măsura în care există incertitudini semnificative legate de capacitatea entității de a-și continua activitatea. Această evaluare va implica utilizarea unui raționament și a numeroase ipoteze care să sprijine concluzia formulată de conducere. AcSB (Accounting Standards Board) și AASB (Australian Accounting Standards Board) au elaborat o publicație comună (Close Call Going Concern Assessments) pentru a furniza îndrumări privind considerentele de audit și contabilitate legate de acest tip de evaluare.

Citește aici

Copyright foto: 123RF Stock Photo.

Continuitatea activității: Recomandări pentru consolidarea ecosistemului de raportare financiară

Atunci când o companie se prăbușește, toate părțile interesate sunt afectate, de la angajați până la investitori, iar în cele din urmă, acest lucru erodează încrederea publicului în piețele financiare. Publicația Accountancy Europe, Continuitatea activității: Recomandări pentru consolidarea ecosistemului de raportare financiară, împreună cu documentul referitor la fraudă – Frauda: Recomandări pentru consolidarea ecosistemului de raportare financiară, prezintă îndrumări pentru consolidarea ecosistemului de raportare financiară, un subiect foarte relevant în special în contextul actual, în care numeroase companii se confruntă cu dificultăți ca urmare a pandemiei de COVID-19. Sistemul trebuie să-și îmbunătățească modalitatea de a gestiona și de a comunica aspectele legate de capacitatea unei companii de a-și continua activitatea.

Citește aici

Copyright foto: 123RF Stock Photo.

Frauda: Recomandări pentru consolidarea ecosistemului de raportare financiară

Frauda corporativă reprezintă un subiect important care ne afectează pe toți. Consecințele acesteia pot slăbi încrederea publicului în piețe și are efecte negative pe termen lung asupra societății. Criza generată de pandemia de COVID-19 a crescut presiunile asupra companiilor și a creat noi oportunități de a comite fraude.  Documentul Accountancy Europe, Frauda: Recomandări pentru consolidarea ecosistemului de raportare financiară, alături de cel legat de continuitatea activității (Continuitatea activității: Recomandări pentru consolidarea ecosistemului de raportare financiară), prezintă recomandări pentru consolidarea ecosistemului de raportare financiară, analizând rolurile tuturor actorilor implicați (inclusiv auditorii, conducerea și consiliile de administrație ale companiilor, organele legislative și de reglementare etc.), care trebuie să adopte o abordare coordonată pentru a obține rezultate tangibile în ceea ce privește tratarea fraudelor.

Citește aici

Copyright foto: 123RF Stock Photo.

Manualul securității cibernetice, elaborat de Marsh&McLennan

Atacurile cibernetice se numără printre cele mai severe și probabile riscuri care amenință companiile din economiile dezvoltate, conform celui mai recent Raport privind riscurile globale, publicat de Forumul Economic Mondial cu sprijinul Marsh&McLennan. În 2020, lumea s-a confruntat cu transformări fără precedent de ordin social, economic și geopolitic generate, în cea mai mare parte, de criza sanitară provocată de pandemia de COVID-19, fapt ce a sporit și mai mult riscurile cibernetice pentru companii. În anul care urmează, mediul cibernetic va fi mai complex ca niciodată. Manualul securității cibernetice elaborat de Marsh&McLennan, o companie de top la nivel global din domeniul serviciilor legate de risc, strategie și resurse umane, își propune să exploreze tendințele din domeniul cibernetic, implicațiile specifice acestuia, provocările emergente legate de reglementare și considerentele strategice.

Citește aici

Copyright foto: 123RF Stock Photo.