Măsuri de sprijin

Procedura aprobată prin Ordinul președintelui ANOFM nr. 2/2021 reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Actul normativ
Prezentare

OUG nr. 226/2020 prorogă termenele de aplicare a unor măsuri adoptate în 2020 în sprijinul contribuabililor aflați în dificultate ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19. Printre cele mai importante prevederi ale OUG nr. 226/2020: prelungirea, până la 31 martie 2021 inclusiv, a termenului de depunere a cererilor pentru eșalonarea simplificată a obligațiilor fiscale conform OUG nr. 181/2020; prelungirea, până la 31 martie 2021, a cererilor de anulare a obligațiilor accesorii (OUG nr. 69/2020); restructurarea obligațiilor fiscale restante la 31 decembrie 2020 (OG nr. 6/2019).

Actul normativ
Prezentare

Potrivit OUG nr. 227/2020, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ stabilește cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19. Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic, prin acordarea unui ajutor nerambursabil destinat acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri sau rulaj, în cazul agențiilor de turism, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%, pentru anumite categorii de emitenți, înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat unui beneficiar prin această schemă este de 800.000 euro/întreprindere.

Actul normativ
Prezentare

Prin OUG nr. 220/2020 sunt prelungite o serie de măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, cum ar fi pentru stimularea angajării de persoane în vârstă de peste 50 de ani sau cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani; pentru beneficiarii de lucrări realizate de persoanele care prestează activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Actul normativ
Prezentare

Ordinul nr. 3.682/2020 prevede că măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” este valabilă până la 30 iunie 2021, iar plățile în cadrul acesteia vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. Conform actului normativ, în condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de drept și asupra acestei proceduri și anexelor acesteia.

Actul normativ
Prezentare

Ordinul nr. 3.680/2020 prevede că măsura „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” este valabilă până la 30 iunie 2021, iar plățile în cadrul acesteia vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. Actul normativ prevede, totodată, că în condițiile în care valabilitatea măsurii va fi prelungită prin modificarea legislației în vigoare, prevederea se va aplica de drept și asupra acestei proceduri și anexelor acesteia.

Actul normativ
Prezentare

Ordinul nr. 3.679/2020 prevede că pentru cererile de finanțare înregistrate în perioada 1-29 ianuarie 2021 anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare este anul 2019, ultimul an când au fost depuse și înregistrate situațiile financiare la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Actul normativ
Prezentare

Ordinul nr. 1.586/3.678/2020 prevede, printre altele, că schema de ajutor de stat pentru IMM-urile afectate de criză se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial până la 30 iunie 2021.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ clarifică dispozițiile OMFP nr. 2.100/2020, respectiv definiția obligațiilor bugetare restante. Astfel, în scopul accesării facilităților prevăzute de OUG nr. 69/2020, sunt considerate restante și obligațiile bugetare datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existența unui tabel de creanțe sau a unui program de plată a creanțelor.

Actul normativ
Prezentare

Obiectivul schemei aprobate prin acest ordin îl constituie acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Actul normativ
Prezentare

Sunt modificate formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și instrucțiunile de completare a acestuia în sensul introducerii unui rând pentru evidențierea bonificației aplicate conform OUG nr. 33/2020, cu modificările și completările ulterioare. OUG nr. 33/2020 reglementează acordarea unei bonificații pentru plata la termen a impozitului pe profit, datorat pentru trimestrele I-III ale anului 2020.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ stabilește noile modele ale cererii, declarației pe proprie răspundere și listei cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea, care urmează să beneficieze de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (2) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Actul normativ
Prezentare

Actul normativ stabilește noile modele ale cererii, declarației pe proprie răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. XV alin. (4) din OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare. Sunt avute în vedere persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă.

Actul normativ
Prezentare

Legea nr. 282/2020 aduce unele modificări OUG nr. 132/2020 referitoare la reducerea timpului de muncă a salariaților și condițiile în care se acordă angajatorilor indemnizația de 2.500 lei pentru desfășurarea activității angajaților în regim de telemuncă, în perioada stării de urgență sau de alertă.

Actul normativ
Prezentare